Субота, 25.05.2019, 22:48
Вітаю Вас Гість | RSS

Черкаська загальноосвітня школа I-III ступенів №6
Черкаської міської ради, Черкаської області

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Методичні матеріали

Додаток до наказу МОН України від 19.08.2016   №1009 

Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних  досягнень учнів початкової школи

Змістом орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень,
які структуровані у навчальних програмах, за предметами.

Завантажити http://ck-school6.at.ua/load/orientovni_vimogi_do_kontrolju_ta_ocinjuvannja_navchalnikh_dosjagnen_uchniv_pochatkovoji_shkoli/1-1-0-11#

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Опис ключових змін в оновлених програмах початкової школи

Внесені вчителями, батьками та науковцями під час відкритого обговорення на платформі EdEra, затверджені рішенням Колегії МОН
від 4 серпня 2016 р., оприлюднені на сайті МОН 11 серпня 2016 р.

Завантажити http://ck-school6.at.ua/load/opis_kljuchovikh_zmin_v_onovlenikh_programakh_pochatkovoji_shkoli/1-1-0-10#

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Результати участі учнів школи у змаганнях, конкурсах різного рівня у 2015-2016 начальному році

Завантажити http://ck-school6.at.ua/load/rezultati_uchasti_uchniv_shkoli_u_zmagannjakh_konkursakh_riznogo_rivnja_u_2015_2016_nachalnomu_roci/1-1-0-9


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток до листа Інституту модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828

Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році

Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення особистості на основі гуманізації життєдіяльності учня, створення умов для самореалізації у різних видах творчої діяльності. Головною метою виховання особистості є підготовка учнів до повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей громадянина, трудівника, громадського діяча, сім'янина, товариша.

Рекомендації будуть розміщені на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти www.imzo.gov.ua.

Завантажити лист http://ck-school6.at.ua/load/metodichni_rekomendaciji_z_pitan_organizaciji_vikhovnoji_roboti/1-1-0-8

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Черкаський міський методичний кабінет установ освіти

Методичні рекомендації щодо проведення

ДПА з англійської мови  у 2015-2016 навчальному році

       ДПА з англійської у 9 класі проводиться за вибором навчального закладу.

    ДПА у 11 класі є обов’язковим та проводиться  20 травня у навчальному закладі  за завданнями Міністерства освіти і науки України.

       Бали за атестацію виставляються в класному журналі у колонку з написом "ДПА" без зазначення дати після колонки з написом "Річна".

 

        Атестаційна  робота  оформлюється  письмово  на  аркушах  зі  штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт:

Робота

на державну підсумкову атестацію

з іноземної мови ( англійська)  за курс основної школи

учня (учениці) 9 класу

( прізвище, ім’я, по батькові у формі родового відмінка)

 

         У верхній лівій частині титульної сторінки подвійного аркуша ставиться штамп загальноосвітнього навчального закладу. На ньому зазначається дата, до прикладу:  05.06.2016  р.  Підписування  роботи  починається  на  сьомому  рядку  титульної сторінки.

Оформлення  відповідей  на  завдання  атестаційної  роботи  здійснюється

учнем  (ученицею)  на  аркушах  зі  штампом  навчального  закладу  або  на спеціальному  бланку  відповідей,  що  розробляється  навчальним  закладом.  У  чистовому  варіанті  атестаційної  письмової  роботи  виправлення  (крім лексичних, орфографічних помилок) вважаються помилкою і не зараховуються як правильні відповіді.

        Випускникам  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  які  отримали

міжнародний  сертифікат  (диплом)  мовного  іспиту  у  поточному  навчальному  році  : IELTS,  TOEFL,  Cambridge  English  Language  Assessment, Pearson Test of English (PTE)  рівня:

B-1 - для загальноосвітніх навчальних закладів,

B-2 - для спеціалізованих шкіл з  поглибленим  вивченням  іноземних  мов,  результати  зазначених  іспитів зараховуються як атестація.

У додаток до атестата про повну загальну середню

освіту виставляється атестаційна оцінка з цих предметів 12 балів.

 

Вимоги до проведення державної підсумкової атестації.

9  клас

            Державна підсумкова атестація випускників загальноосвітніх навчальних закладів  ІІ  ступеня  проводиться  у  письмовій  формі  з навчальних  предметів, згідно  переліку  затвердженому  наказом  МОН  України  від  16.09.2015  №  940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році».

Завдання для проведення атестації укладають учителі відповідного фаху,

погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

Завдання для проведення атестації мають відповідати державним вимогам

до  рівня  загальноосвітньої  підготовки  учнів,  визначеним  навчальними

програмами, затвердженими МОН України.

           Атестація  з англійської мови  проводиться у письмовій формі і складається з трьох  частин (читання,  використання  мови  та  письмове повідомлення)  за матеріалами, підготовленими вчителем

При  цьому  необхідно  дотримуватися  основних  вимог  щодо  підготовки завдань: 

у  державних стандартах та навчальних  програмах для загальноосвітніх навчальних закладів - рівень А2+;

 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов -

рівень В1. 

Матеріали  повинні  забезпечити  виявлення  рівня  сформованості  в  учнів

умінь  за  двома  видами  мовленнєвої  діяльності  та  виявляти  рівень  володіння учнем (ученицею) іноземною мовою.

        Вчитель формує завдання  з трьох вищезазначених  складових відповідного рівня    відповідно  до  типу  навчального  закладу  на  окремому  бланку. 

До матеріалів обов’язково включаються:

текст для читання з одним післятекстовим завданням;

текст  із  пропущеними  словами  на  використання  мови  ;

завдання для написання письмового повідомлення.

Кількість  варіантів  готується  вчителем  відповідно  до  кількості  учнів  у класі. Кожен (кожна) учень (учениця) отримує окремий варіант. Правильність виконання завдань оцінює вчитель відповідно до критеріїв та схеми оцінювання завдань.

На виконання усіх завдань відводиться одна астрономічна година.

 

          Вимоги до складових частин  атестації.

          Перше завдання – читання  тексту та виконання післятекстового завдання.

Мета  –  виявити  рівень    сформованості  умінь  учнів  читати  і  розуміти  тексти самостійно, у визначений проміжок часу.

Типи  текстів:  статті  із  періодичних  видань;  листи  (особисті,  офіційні

тощо);  оголошення,  реклама;  розклади  (розклад  уроків,  руху  поїздів  тощо); меню, кулінарні рецепти; програми (телевізійні, радіо тощо); особисті нотатки, повідомлення.

 Форми  завдань:

  •  завдання  із  вибором  правильної  відповіді;
  •  завдання  на встановлення  відповідності  (добір  логічних  пар);   
  • запитання  з  короткими відповідями  (2-3  слова);   
  • встановлення  логічного  порядку  простого  тексту; 
  • знаходження  аргументів  та  висновків;   
  • встановлення  зв’язків  між інформаційними  блоками;  вибір  назв  абзаців  тексту  із  запропонованих  назв.

Для кожного тестового завдання запропоновано декілька варіантів відповідей, з яких тільки одна правильна. Завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку  відповідей  указана  тільки  одна  літера,  якою  позначена  правильна відповідь. 

          Друге  завдання  –  використання  мови.  

 Це  завдання  відкритої  форми  з короткою  відповіддю.

 Мета  –  визначити  рівень  володіння  лексичними, граматичними,  семантичними  та  прагматичними  знаннями,  що  дадуть можливість учням вільно спілкуватися іноземною мовою.

 Забезпечення:  тексти  різні  за  обсягом  та  складністю,  пов’язані  із

ситуаціями  спілкування  в  контексті  дійсності  та  життя  у  країнах,  мова  яких вивчається. 

Форми завдань: 

         -  завдання  із  вибором  однієї  правильної  відповіді  (завдання  полягає  у тому,  щоб  учень(учениця)  вибрав(ла)  одну  правильну  відповідь  із  чотирьох варіантів відповідей); 

        -  текст  із  пропусками  для  заповнення  (учень  (учениця)  має  заповнити пропуски  в  тексті,  використовуючи  подані  слова  або  словосполучення).

 Таке завдання вважається виконаним правильно, якщо в бланку відповідей записана одна правильна відповідь.

       Третє  завдання  –  писемне  мовлення.

 Мета  –  визначити  рівень сформованості в учнів навичок та вмінь

необхідних для вирішення на письмі комунікативних завдань, що пов’язані із повсякденним життям.

Запропоновані завдання супроводжуються спеціальними поясненнями, які визначають про що саме учні повинні написати. Від учнів вимагається створити тексти на основі конкретної ситуації і направляючих вказівок:

письмових підказок (повідомлень, листів, оголошень, реклами тощо); візуальних підказок (картинок, фотографій, таблиць,  схем  тощо). 

Таке  завдання  вважається  виконаним  правильно,  якщо

учень надав запис завдання без граматичних та лексичних помилок.

 

11 клас

            Державна  підсумкова  атестація  з  іноземних  мов,  відповідно  до  наказу МОН України від 16.09 2015 р. №940 «Про проведення державної підсумкової атестації  учнів (вихованців)  у  системі  загальної  середньої  освіти  у  2015/2016 навчальному  році»  та  внесених  до  нього  змін,  проводиться  20  травня  за єдиними  завданнями.  Завдання  для  державної  підсумкової  атестації  з іноземних мов на 2015/2016 навчального року підготовлені експертною групою та  міжнародними  організаціями  з  урахуванням  особливостей  національного навчально-методичного  забезпечення  та  зорієнтовані  на  рівні Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти та Державного стандарту базової  та  повної  загальної  освіти  та    відповідно  до  чинних  навчальних Програм з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень В1)

та загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов  (рівень  В2). 

Міністерством  підготовлено  методичні  рекомендації  щодо

формату, критеріїв оцінювання та зразки тестів Державної підсумкової атестації з  іноземних  мов,  які  будуть  надіслані  безкоштовно    до  кожного  навчального закладу  (1  примірник)  та  розміщені  на  спеціально-створеному    сайті  dpa2016.com.ua . Навчальні заклади отримають на кожного учня 11-го класу,  безкоштовно,  тестові  зошити  з  бланками  відповіді  для  проведення  державної підсумкової атестації з іноземних мов. 

Зміст і формат ДПА враховує головну мету  навчання  іноземної  мови  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  -

формування  в  учнів  комунікативної  компетенції,  базою  для  якої  слугують комунікативні  вміння,  сформовані  на основі  мовних  завдань  і  навичок.

Зміст тестових  завдань  будується  на  автентичних  зразках  мовлення,  прийнятих  у англомовних країнах та відповідає сферам і тематиці ситуативного спілкування, зазначеним  у  шкільній  навчальній  програмі.  Об’єктами  контролю визначаються  читання  і  письмо  як  види  мовленнєвої  діяльності,  а  також лексичний  і  граматичний  аспекти  іншомовної  комунікації  через  використання мови.

 

Розділ І.

Читання та використання мови

Завдання для визначення рівня сформованості іншомовної компетенції в читанні орієнтуються  на  різні  стратегії:  з  розумінням  основної  інформації

(ознайомлювальне читання), повної інформації (вивчальне читання) та пошук

окремих фактів (вибіркове читання).

Джерелами  для  добору  текстів  слугують  автентичні  інформаційно-

довідкові, рекламні та газетно-журнальні матеріали, адаптовані за складністю

уривки  художніх  текстів  (тільки  рівень  В2).  Зміст  текстів  узгоджується  з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (рівень B1)  та  для  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  поглибленим  вивченням іноземних мов  (рівень В2).

Деякі  тексти  містять  візуальну  інформацію  до  змісту,  що  допоможе

випускникам визначити мету повідомлення. До більших за обсягом автентичних текстів,  які  представлені  у  вигляді  фрагментів  із  брошур,  журнальних оголошень або інформації з веб-сторінок, надаються запитання, спрямовані на пошук окремих фактів. Зміст текстів стосується інформації, з якою випускники можуть  зустрітись  у  реальних  ситуаціях  спілкування.

 Послідовність сформульованих  запитань  відповідає  логіці  представлення  цієї  інформації  в тексті.

Тексти для ознайомлювального читання містять до 5% незнайомих слів, а

для вивчального  та  вибіркового  читання  –  до  3%,  про  значення  яких  можна здогадатись  із  контексту,  за  словотворчими  елементами,  за  співзвучністю  з рідною мовою (слова - інтернаціоналізми).

Рівень  уміння  використовувати  мову  (лексико-граматичний  аспект)

перевіряється під час читання та письма. 

 Загальний обсяг текстів складає до 1500 (рівень B1) та

 до 2000 слів (рівень  B2). 

 

Детальний опис завдань рівня В1

Розділ  І:

          Завдання  множинного  вибору  з  трьома  варіантами  відповіді

до кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат  завдання: 

Шість  коротких  окремих  текстів,  представлених  у  формі

листівки,  оголошення,  вивіски,  інструкції  на  товарах  широкого  вжитку,

інформаційних повідомлень (друкованих чи письмових).

Мета  завдання:

 Перевірка  умінь  виокремлювати  загальну  та  детальну інформацію  з текстів, що використовуються в повсякденному спілкуванні.

          Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).

Формат  завдання: 

Один  текст  загальним  обсягом  до  400  слів,  що  містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета завдання:

Перевірка умінь диференціювати основні факти і другорядну інформацію,  переглядати  текст  з  метою  пошуку  необхідної  інформації  для виконання певного завдання.

          Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.

Формат  завдання:

 Один  текст  описового  або  сюжетного  змісту  з  пропущеними

словами обсягом до 400 слів.

Мета  завдання:

 Визначити  сформованість  мовних  умінь,  навичок  та  рівень засвоєння лексичного і граматичного матеріалу (використання мови).

Детальний опис завдань рівня В2

Розділ  І: 

           Завдання  множинного  вибору  з  трьома  варіантами  відповіді  до

кожного тексту (вибір однієї правильної відповіді з трьох).

Формат  завдання: 

Шість  коротких  окремих  текстів  (листівки,  оголошення,

-6-

вивіски,  інструкції  на  товарах  широкого  вжитку,  інформаційні  повідомлення (друковані чи письмові).

Мета  завдання: 

Перевірка  умінь  виокремлювати  загальну  та  детальну інформацію із текстів загального спрямування.

 

             Завдання  множинного  вибору  з  чотирма  варіантами  відповіді  до  одного тексту (вибір однієї правильної відповіді з чотирьох).

Формат  завдання: 

Один  текст  загальним  обсягом  до  650  слів

Типи  текстів, представлені  у  завданні, включають  статті із періодичних видань, автентичні тексти різних жанрів і стилів, що відображають реалії повсякденного життя та відповідають віковим особливостям учнів.

 

Мета завдання: Перевірка умінь знаходити та аналізувати необхідну інформацію, подану  у  вигляді оціночних суджень,  опису,  аргументації,  робити  висновки з прочитаного;  виділяти  основну  думку/ідею

диференціювати  основні  факти  і другорядну інформацію, аналізувати і зіставляти інформацію, розуміти логічні зв’язки всередині тексту та між його частинами.

            Завдання альтернативного вибору (правильно/неправильно).

Формат  завдання:

 Один  текст  загальним  обсягом  до  200  слів,  що  містить фактичну інформацію практичного змісту.

Мета  завдання:

 Перевірка      умінь      диференціювати      основні      факти      і   другорядну  інформацію,  переглядати  текст  з  метою  пошуку  необхідної інформації для виконання певного завдання.

          Завдання множинного вибору на заповнення пропусків у тексті.

 Формат завдання:

Один текст описового або сюжетного змісту з пропущеними словами обсягом до 500 слів.

Мета  завдання:

 Визначити  сформованість  мовних  та  мовленнєвих  умінь  і навичок,  а  також  якість  засвоєння  лексичного  і  граматичного  матеріалу (використання мови).

 

Розділ ІІ. Писемне мовлення

Метою завдань,   розміщених   у   розділі   “Писемне   мовлення ”,   є   визначення  рівня сформованості у випускників умінь, необхідних для

виконання на письмі комунікативних завдань, які пов’язані із повсякденним життям.

Цей розділ тесту передбачає створення власного письмового висловлювання та зорієнтований  на  виконання  комунікативно-творчих  завдань:  написання короткого  повідомлення  у  формі  листівки,  записки  або  неофіційного електронного листа (для учнів загальноосвітніх

навчальних закладів на рівень В1).  Учням  загальноосвітніх  навчальних  закладів  з  поглибленим  вивченням іноземних  мов  на  рівень  В2 

Додатково  до  вищезазначених  може  бути запропоновано  створити  розповідь,  зробити  запис  у    блозі,  на  форумі  чи написати  офіційний  лист. 

Зміст  завдань  пов’язаний  з  інтересами  та комунікативними потребами учнів загальноосвітніх шкіл, з якими вони можуть стикатися у реальних ситуаціях спілкування.

Завдання  для  писемного  мовлення  сформульовані  у  вигляді  мовленнєвих  ситуацій,  у  змісті  яких  чітко  визначені  мета  і  об’єкт  спілкування.

 Вибір комунікативної ситуації передбачає міжкультурне спілкування, а відтак, зміст мовленнєвих  ситуацій  включає  як  соціокультурні особливості  англомовних країн, так і України.

Випускники  повинні  вміти  писати  особисті  листи,  використовувати

формули мовленнєвого етикету, прийняті в англомовних країнах, розповідаючи про  окремі  факти  та  події  свого  життя,  висловлюючи  власні  міркування  і почуття, описуючи плани на майбутнє та запитуючи партнера про аналогічну інформацію,  а  також  передавати  повідомлення  у  вигляді  записки  довільної форми.  Учні  також  повинні  вміти  розповісти  про  перебіг  подій,  описати людину,  об’єкт,  написати  повідомлення  відповідно  до  поставленого  завдання, зокрема  про  побачене,  почуте  та  згідно  із  запропонованою  мовленнєвою ситуацією обґрунтувати власну точку зору. 

Обсяг  письмового  повідомлення  складає  50-80  слів  (для  учнів загальноосвітніх навчальних  закладів  на  рівень  В1)

та  80-100  слів  (для  учнів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням іноземних мов на  рівень  В2). 

Завдання  містить  вказівки,  адресата  та  мету  написання повідомлення  і  включає  три  змістові  умови,  що  повинні  бути  розкриті  у письмовому висловлюванні

Інструкції щодо роботи в тестовому зошиті та заповнення бланку відповідей для  випускників навчальних закладів ( 11 клас)

У визначений день державної підсумкової атестації учні отримують тестовий зошит та бланк відповіді.

Тест складається з двох частин:

  • «Читання та використання мови»
  • «Письмо».

  Відповіді на завдання першого розділу «Читання та використання мови» учні мають позначати в розділі “Reading and English in Use” бланку відповідей.

 Відповідь на завдання другого розділу «Письмо» учні мають надати у спеціально відведеній секції Writing” бланку відповідей

Робота в тестовому зошиті:

• Кожна секція містить інструкції щодо виконання завдань.

• Учні повинні надавати відповіді після того, як вони уважно прочитали та зрозуміли завдання.

• Вільні від тексту місця у тестовому зошиті можуть використовуватись учнями у якості чернетки.

 • Учні мають надати відповіді на всі завдання.

Заповнення бланку відповідей:

 Учні повинні заносити лише правильні, на їх думку, відповіді до бланку. Позначати правильну відповідь необхідно за зразком( зразок знаходиться на с.13 Методичних рекомендацій (формат,критерії оцінювання та зразки тестів)

 Учні мають чітко вписувати відповіді, дотримуючись інструкцій до завдань. Якщо учнем був позначений неправильний варіант, він/вона може виправити його, замалювавши  попередню  позначку та поставивши нову, як наведено у зразку (зразок знаходиться на с.13 Методичних рекомендацій (формат,критерії оцінювання та зразки тестів)

 Відповідь на завдання письмової частини учні повинні позначити у спеціально відведеній секції на бланку відповідей.

Результат учнів залежатиме від загальної кількості правильних відповідей та якості виконання письмового завдання, зазначених у бланку відповідей.

Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової  справи  учня (вихованця), книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються у додаток до атестата про повну загальну середню освіту. Бланк відповідей зберігається в архіві школи протягом 1 року як підтвердження проходження державної підсумкової атестації учнем.

 

Використані джерела :

 

  1. Наказ МОН №94 від 08.02.2016 р. « Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів

 ( вихованців) у системі загальної освіти у 2015-2016 навчальному році;

  1. Державна підсумкова атестація з англійської мови : Методичні рекомендації:  Формат, критерії  оцінювання та зразки тестів. –К.:Лінгвіст,2016р.

 

Методист з англійської мови  О. О. Малиновська

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                        План
профілактичної роботи з учнями

«групи ризику»  та схильних до правопорушень

(на допомогу класному керівнику)

Зміст роботи

І. Вивчення особистості учня
1. Вивчення особової справи учня.
2. Вивчення житлово-побутових умов проживання.
3. Діагностика психологічного типу учнів. Складання психологічної карти.
4. Аналіз соціально-психологічних зв’язків учня.
5. Дослідження психологічної атмосфери в класі (спільно з психологом).
6. Вивчення оточення учнів за місцем проживання.
7. Діагностика психологічного клімату сім’ї (спільно з психологом).
8. Вивчення стану здоров’я учнів «групи ризику» та схильних до    правопорушень.
9. Вивчення інтересів учнів та їх зайнятості в гуртках, секціях.

ІІ. Підготовка вчителя до роботи з дітьми « групи ризику»  та схильних до правопорушень

1. Озброїтись методикою роботи з важковиховуваними учнями  та схильними до правопорушень
2. Проводити систематичні бесіди з питань:

а) психологічні особливості підлітків;

б) методика і прийоми педагогічного впливу на важковиховуваних підлітків.
 

ІІІ. Заходи з профілактики правопорушень важковиховуваних учнів:

1. Здійснювати щоденний контроль за відвідуванням учнями школи.

2. Встановити контроль за навчанням.

3. Контроль проведення дозвілля.

4. Пропаганда здорового способу життя.

 

 

ІV. Організація позакласної роботи з учнями « групи ризику»  та схильних до правопорушень:

1. Організувати читання циклу лекцій і проведення бесід з правових тем.

2. Проводити систематичні індивідуальні та групові бесіди з учнями.

3. Залучити учнів до суспільно-корисної праці, громадської роботи.

4. Залучити учнів до роботи гуртків і спортивних секцій. 

 

 

 

 

                                              

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Copyright MyCorp © 2019